Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.keratin.cz

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Zákazník internetového obchodu, dále jen "kupující" učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje smluvní podmínky pro dodání zboží vyhlášené  Ing. Tomášem Opravilem, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlem: Meluzínova 49/4, 61500 Brno, vedeným jako podnikatel u ŽÚ v Brně, Č. j.: ZUMB/451/2010/Pro/5, dále jen "prodávajícím". Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ


Máte možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Objednávat můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku na našem e-shopu či jen e-mailem. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail info@hotstyle.cz a to i v případě dotazů na výměnu nebo reklamaci. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, máme právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Pokud si kupující chce uplatnit nárok na odpočet DPH podle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen v objednávce uvést správné IČ a DIČ.  

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Objednávka je přijata nejpozději do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Pokud Vám nepříjde potvrzovací e-mail ať už automatický nebo následný, kontaktujte nás prosím na info@hotstyle.cz

 

ZPŮSOB DOPRAVY


K dispozici jsou tyto způsoby dopravy (balné je v ceně):

  • Obchodní balík 110,- Kč včetně DPH

(jen při platbě předem na účet)

  • Dobírka 160,- Kč včetně DPH

(zaplatíte až při převzetí zásilky od České pošty)

  • Osobní převzetí po předchozí domluvě v Brně (zdarma)

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Při platbě použijte:
Číslo bankovního účtu vedeného v Mbank: 670100-2207340087/6210 (jako variabilni symbol použijte číslo objednávky, případně do poznámky pro příjemce i Vaše celé jméno) pro snadnější identifikaci platby

Možnosti zaplacení zboží jsou : dobírkou, nebo převodem na náš účet. Zboží expedujeme každý den. Expedice zboží proběhne do 1-14 dní v závislosti na aktuálním stavu zboží skladem. Většinu objednávek doručujeme již do 1-2 dní. Objednané zboží posíláme jako obchodní balík s pojištěním, prostřednictvím České pošty. V případě, že některé zboží již nebude dostupné, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNÍ


Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).

 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

  • zboží nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení
  • zboží musí být kompletní včetně originálního obalu
  • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
  • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál faktury
  • zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí
  • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata
  • ve lhůtě 14 dní od obdržení nás písemně či e-mailem informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz - vracíme pouze formou bankovního převodu na účet (složenkou NE)

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a to poštovné 160Kč, v případě, že je třeba zboží uvést do původního stavu či přebalit i RE-balné ve výši 100-350Kč.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

STORNO OBJEDNÁVKY

 

Objednávku lze stornovat do 12 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 300Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky dále předáváme firmě Deredes, s.r.o. (www.checkout.cz), která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma Vás bude kontaktovat a informovat o dalším postupu při uhrazení dluhu.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci písemně či e-mailem
2) zboží zašlete se vším příslušenstvím a s fakturou jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) ke zboží připojte stručný popis vady, Vaši adresu pro zaslání zpět a kontakt na Vás


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku a zašleme Vám zboží opravené/vyměněné zpět.

 

Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich. Vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru změny struktury není možné z povahy samotného výrobku určit. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. 
Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů. Z hygienického důvodu není možné zakoupené zboží po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je samozřejmě v případě, že by byla shledána vada zboží při řádné reklamaci.
Pokud zákaznice po aplikaci takovéhoto zboží zjistí oprávněnou vadu zboží, má možnost nepoškozené a jinak neupravované např. barvení, melírování, stříhání, umývání nebo jinak chemicky či mechanicky poškozené zboží vrátit.

Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a provedených úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy. Tomuto se věnujeme v sekci „Otázky a odpovědi“ a "Péče o prodloužené vlasy". 
Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů, např. po umytí nebo jiném úkonu, různě chovat. Mohou se například vlnit, točit, ztratit svůj původní tvar, lesk či ztrácet svoji barvu, zacuchávat se. Na tyto změny se záruka nevztahuje.

V případě uznané reklamace, Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za nové. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (NE na dobírku) na naši adresu. 

 

PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Pokud zákazník stornuje svou objednávku na e-shopu hotstyle.cz, po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. © Template Minimaliste for PrestaShop 1.2 | Tvorba www stránek Bzirsky.cz | Investujte chytře své peníze do sebe a své budoucnosti.